Апр 22
Неделя

Видео

Интервю

Емануел Парву: Хората на Балканите не се интересуват от правилата на ЕС

Резултат с изображение за Емануел Парву: Хората на Балканите не се интересуват от правилата на ЕС"Меда или не чак толкова оптимистично" е едно от интересните предложения на 22-рия София Филм Фест. Филмът е част от Балканския конкурс и ще се състезава с други 13 филма, като сред тях българските "Възвишение" и "Вездесъщият".

Продължава...

Срещи, разговори, събития

119-годишна жена разкри тайната на дълголетието

Резултат с изображение за 119-годишна жена разкри тайната на дълголетието119-годишна жена разкри тайната на дълголетието си. Асие Сутлу, която е от Турция, вероятно е сред най-възрастните хора в света. Тя отпразнува поредния си рожден ден в компанията на любимото си семейство.

Продължава...
Относно писмо № 9105-390 /17.11.2017 на заместник-министър Таня Михайлова Печат Е-мейл
Сряда, 29 Ноември 2017 14:17

Чрез писмо № 9105-390 /17.11.2017 до началниците на РУО „По повод на зачестилите посещения на представители на неправителствени организации в училищата...” заместник-министърът на образованието Таня Михайлова изисква:
- посещенията в училища и детски градини да се осъществяват след подкрепа от министъра и / или началника на РУО;

- срещите с учениците да се осъществяват в присъствието на директора.

Във връзка с писмото и последвалото го объркване от страна на колегите - директори, ЦМЕДТ „Амалипе” припомня:

1. Съгласно съществуващата нормативна уредба, пропусквателният режим в училищата и детските градини се организира от директора. Той определя кои лица – физически и юридически – и при какви условия могат да посещават учебното заведение. Не е нужно директорът да иска съгласие за организирания пропусквателен режим от министъра или началника на РУО.

Съществува положителна практика МОН да издава подкрепителни писма за инициативи на НПО, но те не задължават директора да включи училището в съответната инициатива, както и обратно – партньорството на училище с гражданския сектор не е обект на „разрешителен режим” от страна на МОН.

2. Огромната част от училищата партнират с НПО: в повечето случаи местни организации (вкл. читалища, Центрове за обществена подкрепа и други), както и с НПО, работещи на национално ниво. Това е желано от самите училища и определено допринася за модернизацията, по-добрия достъп и по-качественото образование.;

3. „Зачестилите посещения на представители на неправителствени организации в училищата” се дължат на участието им в Екипите по обхват. На много места НПО представители обикалят – рамо до рамо – с учителите по адреси и подпомагат записването на необхванатите деца, както и последващата им посещаемост в училище. НПО представителите не получават каквито и да са финансови стимули за това и усърдието им следва да бъде приветствано;

4. Министерството на образованието от години работи в добро партньорство с множество неправителствени организации, като през последните месеци тази тенденция се засили.


Така разписаното писмо  № 9105-390 /17.11.2017 влиза в противоречие с настоящата нормативна база, както и с чл. 257 – 259 от Закона за предучилищното и училищното образование, ограничавайки правомощията на директора при определяне на юридически лица, с които да работи за развитието на съответното училище. Писмото може да бъде интерпретирано  по различни начини – напр. като въвеждането на някакъв вид „лицензионен режим”, което влиза в противоречие със ЗПУО. Само по себе си това би създало допълнителни бюрократични пречки и ще доведе до влошаване на образователния процес в много училища.

Призоваваме МОН да разпространи ново писмо или друг документ, в което ясно да подчертае правомощията на директорите на училища и детски градини да организират пропусквателния режим и произтичащите от това отговорности, без да се оставя каквото и да е впечатление за административно ограничаване на партньорството на НПО или въвеждане на „централизиран лицензионен режим”!

Съветваме директорите на училища и детски градини да интерпретират  писмо № 9105-390 /17.11.2017 като напомняне, че при създаването на безопасна и здравословна среда, съгл . чл. 219, ал. 2 от ЗПУО следва да подсигурят сигурност и ясни параметри в контактите си с външни физически и юридически лица: напр. да подпишат с тях споразумения за партньорство и др. Още повече, чл. 219, ал. 2 от ЗПУО (който е цитиран в писмо № 9105-390 /17.11.2017) изисква от педагогическите специалисти „да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни”.


amalipe.com

argaiv1705

 

УСИН КЕРИМ


Поезия, 
стихове
биография, 
конкурси и 
информация...Прочетете повече....

АРХИВ ДРОМ ДРОМЕНДАР


Прегледайте
архивни броеве на
Дром Дромендар

АРХИВ О РОМА

Прегледайте
архивни броеве
на списанието
О Рома
Вижте архива...

   КЛУБ АДД

Прочетете повече...