Посоки за инвестиции в човешкия капитал Print
Tuesday, 13 February 2018 08:44
There are no translations available.

Резултат с изображение за Българското европредседателствоБългарското европредседателство

argaiv1191

Международна конференция "Инвестиране в хората - пътят напред", посветена на бъдещето на Европейския социален фонд, ще се проведе от 15 до 16 февруари в Софийския технологичен парк. Събитието представлява ключов момент в процеса на консултации относно стратегическите и програмните аспекти на бъдещите инвестиции на ЕС в хората.
Целта на конференцията е да предложи платформа за изразяване на позиции и идеи по темата, както и да определи основните тенденции за бъдещите инвестиции в човешкия капитал. Двудневното събитие ще приключи с панел, обобщаващ заключенията и препоръките за бъдещи инвестиции в човешки капитал в съответствие с принципите на Европейския стълб на социалните права.
Конференцията ще събере около 350 представители на институции на ЕС, национални, регионални и местни власти, социални партньори, организации на гражданското общество, академични среди и други заинтересовани страни.

12 февруари 2018, АДД