Начало » Албина Анева от “Солидарна България” подкрепя мерки, които ще подобрят живота на пенсионерите

Албина Анева от “Солидарна България” подкрепя мерки, които ще подобрят живота на пенсионерите

by admin
0 Коментар

Проблемът с ниските пенсии в България е дълбоко вкоренен и засяга голяма част от възрастното население. Много пенсионери живеят на ръба на бедността, въпреки че са работили десетилетия. Ниските пенсии не отразяват адекватно техния трудов принос и ги поставят в уязвимо положение. Пенсионерите често се изправят пред невъзможността да покрият основни нужди като храна, медикаменти и отопление.

 

Необходима и неотложна мярка е преизчисляването на пенсиите на база осигурителен доход. Мая Манолова, от коалиция „Солидарна България“, ясно изрази своята позиция по този въпрос: „Решението за пенсиите е преизчисляването им на база осигурителен доход от някоя от последните години. Това ще изравни най-старите пенсии.“ Това предложение има потенциала да подобри живота на хиляди пенсионери, които заслужават по-добро финансово осигуряване.

Проблемът с текущите пенсии

Пенсионерите в България продължават да живеят под линията на бедност. Много от тях се борят с тежки финансови трудности, които значително влошават качеството им на живот. Истории за възрастни хора, които едва успяват да свържат двата края, са навсякъде. Те често не могат да си позволят основни нужди като храна, лекарства и отопление. Много от тях разчитат на помощ от роднини или социални услуги, за да оцелеят.

Един общ пример за тези трудности са пенсионерите, които продължават да работят, за да увеличат доходите си. Въпреки че са достигнали възраст за пенсиониране, много възрастни хора са принудени да приемат работа на непълен работен ден или да се занимават с дребна търговия, за да подсигурят допълнителни средства. Това е изключително тежко, особено за хора с влошено здраве или физически ограничения.

Албина Анева, която вече шести мандат е общински съветник в Общински съвет – Благоевград  ясно разбира тези проблеми и казва: „Основният проблем е обедняването на хората, безработицата сред младите и ниските доходи.“ Адв. Анева и “Солидарна България” знаят, че са засегнати не само пенсионерите, но и цялото общество в страната ни. Нужни са мерки, които ще осигурят на пенсионерите достойни доходи, за да могат да живеят спокойно и без страх от бедност.

Покачването на цените и влиянието им върху пенсионерите

В допълнение към ниските пенсии, пенсионерите в България са изправени и пред проблема с постоянно покачващите се цени на основни стоки и услуги. Цените на хранителните продукти, медикаментите, тока и отоплението продължават да растат, което значително влошава финансовото положение на възрастните хора. Това покачване на цените допълнително натоварва техните ограничени бюджети и ги поставя в още по-уязвима позиция.

С по-високи пенсии, получени благодарение на преизчисляването, пенсионерите ще имат по-добри финансови възможности да покриват основни нужди. Това ще доведе до значително подобряване на качеството на живот на възрастните хора, намалявайки стреса и несигурността, свързани с финансовите им проблеми. В резултат на това нивото на бедност сред пенсионерите ще намалее, осигурявайки им по-достойни и спокойни старини.

Преизчисляване на пенсиите

Мая Манолова предлага важна промяна в начина, по който се изчисляват пенсиите в България. Тя настоява пенсиите да се преизчислят на база осигурителен доход от някоя от последните години. По този начин пенсиите ще се базират на доходите, върху които са правени осигурителни вноски през последните години на трудовия стаж. Така старите пенсии ще бъдат изравнени с новите, което ще осигури справедливост и по-добри доходи за всички пенсионери.

 

Това преизчисляване ще даде възможност на пенсионерите, които са се пенсионирали по-рано и получават по-ниски пенсии, да получават доходи, съизмерими с тези на по-новите пенсионери. По този начин ще се премахне голямата разлика в пенсиите и ще се подобри финансовото положение на много възрастни хора.

 

Албина Анева също подкрепя тези мерки, подчертавайки важността на социалната справедливост и достойния живот за всички граждани: „В центъра на нашите приоритети е обикновения човек – неговите проблеми, работещите хора, младите, пенсионерите, уязвимите, хората с увреждания имат нужда от свои силни защитници в парламента.“ Анева и коалицията стоят зад мерки, които ще подобрят живота на пенсионерите, включително преизчисляването на пенсиите. Това е ясно доказателство за съпричастността им към проблемите на обществото и желанието им за реални промени.

 

Важно е да осигурим на възрастните хора достойни доходи, които отразяват техния дългогодишен трудов принос. На 9 юни гласувайте за бюлетина номер 9, за да подкрепите “Солидарна България” и Албина Анева, която цели справедливост и социална защита за всички пенсионери. Нека заедно направим стъпка към по-добро бъдеще за нашите пенсионери и осигурим справедливи доходи за всички, които са допринесли за развитието на нашето общество. 

Mоже да хареса още