Начало » Близо 25% от българите са под линията на бедност, всеки пети не си позволява месо

Близо 25% от българите са под линията на бедност, всеки пети не си позволява месо

42% не са в състояние да поемат неочаквани финансови разходи

by Toni
0 Коментар

42% не са в състояние да поемат неочаквани финансови разходи

Близо една четвърт от българите са живели под линията на бедност през 2022 година. Миналата година тя бешe 525.92 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер под прага на бедност са били близо 1,57 млн. българи.
Това означава, че бедни са 23% от хората у нас, показват данни на Националния статистически институт.

През 2022 г. делът на бедните сред заетите лица между 18 и 64 години остава непроменен спрямо предната година – 10%. При работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е приблизително три пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време. Рискът от бедност сред работещите жени е с 3.2 процентни пункта по-нисък от този при мъжете.

Образователното равнище оказва силно влияние върху риска от бедност независимо от етническата принадлежност – с нарастване на образователното ниво той намалява.

42% от българите са посочили, че не са в състояние да поемат неочаквани финансови разходи. 20%, или всеки пети, не могат да си позволят консумация на месо и риба всеки втори ден.

40% трудно биха подновили мебелировката у дома, а 26% споделят, че не могат да си позволят подмяна на износени дрехи с нови.

dnes.bg

Mоже да хареса още