Начало » Върховен съд постанови глоба от над 300 хил. лв. за „Кауфланд“

Върховен съд постанови глоба от над 300 хил. лв. за „Кауфланд“

by Toni
0 Коментар

Върховният административен съд потвърди окончателно решение на Комисията за защита на конкуренцията, с което е установен недобросъвестен модел на поведение от страна на търговската верига „Кауфланд“, който води до нарушение на Закона за защита на конкуренцията и до вреда за потребителите

 

Решението на антимонополното ведомство е от 2020 г. С него тя установява, че веригата злоупотребява с по-силна позиция при договаряне. Санкцията за това бе 343 417 лв.

 

В случая „Кауфланд“ е преустановила продажбата на немалка част от асортимента на един доставчик с цел да му наложи определени търговски условия, които са неизгодни за него, се посочва в съобщението на съда. По този начин за предприятието, намиращо се в по-слаба позиция при договарянето, са настъпили негативни имуществени последици.

 

Чрез постоянно изискваните от страна на „Кауфланд“ намаления на доставните цени на предлагания от доставчика асортимент (чрез различни бонуси, рабати и отстъпки), както и чрез блокирането на голяма част от този асортимент доставчикът е бил поставен във финансова зависимост от търговската верига поради генерираната в съответния период загуба. Освен това системата от бонуси и отстъпки се използва от „Кауфланд“ за максимизиране на печалбата му за сметка на финансовата загуба за доставчика, постановява съдът.

 

Той заключава, че в този случай възможността за увреждане на интересите на потребителите е непосредствено свързана с недобросъвестните практики на веригата, като с постигнатото намаление на доставните цени се обезпечава единствено печалбата й, без това да води до намаление на крайната продажна цена на стоките.

 

Преди година Административният съд – София-област, отменя решението на комисията, като постановява, че няма нарушение на Закона за защита на конкуренцията. Впоследствие тричленен състав на Върховния административен съд отхвърля жалбата на веригата.

 

Съдът обосновано е приел, че поведението на търговеца представлява недобросъвестен модел на поведение, който няма икономическа обосновка и чрез който се цели постигане на по-ниска доставна цена на продуктите. Чрез този модел на поведение икономическата изгода е оставала изцяло за търговската верига и не се пренасяла върху потребителите чрез съответно намаление в продажните цени. Това е довело не само до свиване на предлаганите продукти на конкретния доставчик, но и до намаляване на разнообразието от предлагани стоки, което само по себе си съставлява както реална, така и потенциална вреда за потребителите, решава върховният съд. Решението е окончателно.

Mоже да хареса още