Начало » Дипляна с препоръки

Дипляна с препоръки

by Toni
0 Коментар

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“  изготви ДИПЛЯНА с препоръки към общините Сливен и Твърдица, и Областна администрация Сливен относно процеса за формиране, осъществяване и мониторинг на политики за ромско включване.

Дейността се реализира по проект „Изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в общините Сливен и Твърдица – обект на активно гражданско наблюдение и участие“ , BG05SFOP001-2.025-0134-С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

Mоже да хареса още