Начало » Йорданка Костадинова: За проблемите и свършеното като областен управител на Добрич

Йорданка Костадинова: За проблемите и свършеното като областен управител на Добрич

Кметовете на общините в областта посочиха много проблеми, заех се с решаването на най-наболелите, сподели областният управител на Добрич

by Toni
0 Коментар

По повод изтичането на два месеца от назначването й на поста разговаряме с областния управител на Добрич Йорданка Костадинова

Има натрупани страшно много проблеми, чието решаване е отлагано с времето или просто са „замитани под килима“. Това трябва да спре и аз като областен управител започнах да поставям проблемите директно „на масата“.

· Като областен управител съм спряла и върнала за повторно разглеждане редица незаконосъобразни решения на общинските съвети на много от общините. Всички, с изключение на Общински съвет Добрич, са ги внесли за ново разглеждане на сесиите си и са предприели действия по отстраняване на пороците им.

· Кметският екип не е направил нищо, за да се случи изграждане на Индустриалния парк Добрич. Вместо това се опитва да ми вмени отговорността за това, като се оправдава със спряното от мен незаконосъобразно решение на Общински съвет Добрич. Причината Добрич да няма Индустриален парк е нежеланието на кметския екип да извърши в срок и законосъобразно действията за подготовка и внасяне на документи за прединвестиционно проектиране на Индустриален парк Добрич.

· На гражданите на Добрич се спестява и истината, че Добрич ще е единственият град в България, който ще изгражда Индустриален парк в жилищна зона. Не е проведено обществено обсъждане дали хората, които живеят там, са съгласни с подобна инициатива.

· Апелирам на 19 септември 2023 г., ако наистина всички ние имаме желанието този Индустриален парк да се осъществи, а специално в мое лице аз искам това да стане, да се вкара докладната, в която тези 530 000 лева да са разделени по пера, да се разгледа, аз съм готова да оттегля жалбата си от съда.

· Важно е гражданите на Добрич да знаят, че спирането на решението сключването на анекс към договора за кредит, отпуснат през 2021 г. в размер на 10 млн. лв., категорично не означава, че съм спряла възможността кметският екип да завърши ремонта и реконструкцията на 69 улици. Напротив, кметският екип може и трябва да извърши ремонта на тези улици, тъй като решението за тях е влязло в сила преди 2 години и в него поименно са посочени улиците, които трябва да бъдат ремонтирани.

· Считам, че основният проблем, който трябва да се реши, е разширяването на пътя Добрич– Варна. Оказа се че никой през последните 10 години не е внесъл официално подобно искане. Писмено поисках от АПИ  изграждане на скоростен път Добрич– Варна. Имам уверението, че това ще бъде заложено за проектиране още през 2023 г.

· На вниманието ми бе поставен и въпросът с непочистените дерета, извън  населените места, които са ангажимент и задължение на държавата. Назначих комисия, която ще извърши обход на деретата и въз основа на констатациите й ще поискаме средства, за да мога да се погрижа почистването им да се случи в най-кратки срокове.

· Заела съм се с намирането на средства, за да направим възможно откриването на филиала на МУ-Варна в Добрич да се случи за учебната 2024-2025 година. Оказа се, че за жалост предвидените от Община Добрич 500 000 лева за ремонт на помещенията, са похарчени за други дейности. Към днешна дата пари за ремонт на бъдещия филиал за обучение на медицински сестри в Добрич няма.

· Успях да реша един дългогодишен проблем с достъпа за хора с увреждания до администрацията на здравната каса. От РЗОК потърсиха от мен съдействие за осигуряване на помещение на партерния етаж на областна администрация. Оказа се, че от 24 години  гражданите, нуждаещи се от услуга от РЗОК, трябва да се изкачват пеш до 4-ия етаж. Това трябва да  направят и хората със специални потребности, инвалидите и майките с детски колички.

· От встъпването ми в длъжност като областен управител на област Добрич не съм отказала да съдействие на нито един гражданин, кмет или кметски наместник, държавна или общинска структура или дружество.

Mоже да хареса още