Начало » Покана за кръгла маса

Покана за кръгла маса

by Toni
0 Коментар

 

 

 

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ ще проведе кръгла маса на 8.12.2023г в к-с „Национал“ гр.Сливен с цел популяризиране на доклада от анализа и Препоръките, както и обсъждане на процеса за тяхното приемане в общините Сливен и Твърдица и областната администрация-Сливен.

Кръглата маса е по проект „Изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в общините Сливен и Твърдица – обект на активно гражданско наблюдение и участие“ BG05SFOP001-2.025-0134-С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален.

Mоже да хареса още