Начало » Работна среща с местна и държавни администрации в гр.Сливен

Работна среща с местна и държавни администрации в гр.Сливен

by Toni
0 Коментар

На 17 май 2023 Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ съвместно с партньора-„Център за обучение и услуги“ проведе работна среща с членове на общински и областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси на Сливен, на която представи препоръки към процеса за формиране, осъществяване и мониторинг на политики за ромско включване. Участие в срещите взеха експерти по етническите и интеграционни въпроси в общинската администрации, представители на различни държавни институции. Участниците в срещите оправиха коментари относно така предложените препоръки.

 

 

 

 

 

 

Дейността се реализира по проект „Изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в общините Сливен и Твърдица – обект на активно гражданско наблюдение и участие“ , BG05SFOP001-2.025-0134-С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

Mоже да хареса още