Начало » Работна среща с НССЕИВ

Работна среща с НССЕИВ

by Toni
0 Коментар

През месец юни екипа на Сдружението проведе работна среща с Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет където представи препоръките за обсъждане. По време на срещата се набелязаха възможности за мултиплициране на препоръките в бъдеще.

Дейността се реализира по проект „Изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в общините Сливен и Твърдица – обект на активно гражданско наблюдение и участие“ , BG05SFOP001-2.025-0134-С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

Mоже да хареса още