Начало » Русе и Гюргево ще представят съвместно емблематични културни обекти с висок туристически потенциал

Русе и Гюргево ще представят съвместно емблематични културни обекти с висок туристически потенциал

by Toni
0 Коментар

Русе и Гюргево ще представят съвместно емблематични културни обекти с висок туристически потенциал. Това стана ясно на днешната първа трансгранична конференция по проект „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, която се провежда в пресклуба на Българската телеграфна агенция (БТА) в Букурещ. Участниците в Националния пресклуб на БТА в Русе участват във форума онлайн.

Съветникът по въпросите на сътрудничеството в община Гюргево Ана-Мария Мързак представи днес в Букурещ някои от проектите между двете страни, осъществени през последните години.

В историята на нашето сътрудничество побратимените градове Русе и Гюргево изпълниха проекти по програма ФАР, след 2007 г. – проекти по програмата за трансгранично сътрудничество, свързани с инфраструктурата, и продължиха с ИНТЕРРЕГ V-A, а сега и с ИНТЕРРЕГ VI-A, като растат заедно и се усъвършенстват постоянно, каза Ана-Мария Мързак.

По време на ИНТЕРРЕГ V-A изпълнихме три големи проекта, в които общините Гюргево и Русе бяха партньори, посочи Мързак.

Първият от тях бе инфраструктурен проект „Добре развита транспортна система в еврорегион Русе-Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата“. Той продължи 51 месеца и имаше за цел да осигури по-добра свързаност на община Гюргево и община Русе с мрежата TEN-T чрез действия, които водят до модернизиране на пътната инфраструктура.

Стойността на инвестицията беше приблизително 8 млн. евро и модернизирахме почти 7 км инфраструктура в община Гюргево и 4,5 км в община Русе, като говорим за пътища, които бяха пряко свързани с коридор 9 от мрежата TEN-T. Проектът включваше модернизиране на два пътя, които бяха претърпели множество деградации поради интензивния трафик, и изграждане на кръгово кръстовище. В рамките на проекта булевард „Липник“ в Русе бе модернизиран изцяло, посочи Ана-Мария Мързак.

Вторият проект, който продължаваме да изпълняваме до април 2024 г., е „Реконструкция и представяне на емблематични културни обекти с висок туристически потенциал в еврорегион Русе-Гюргево“, каза Мързак. Тя отбеляза, че този проект е много обичан и от двете общности, защото включва две специални места, изпълнени с история и ценни спомени, които са и културни символи – крепостта в Гюргево и Пантеона на възрожденците в Русе.

Идеята на този проект е да се осигурят възможности за устойчиво използване на културното наследство и развитие на туризма, за да се създадат дългосрочни социално-икономически ползи за местните общности, посочи Ана-Мария Мързак. По думите й целта на проекта е да се повиши туристическата привлекателност на региона Русе-Гюргево чрез подобряване на устойчивото използване на културното наследство, което ще допринесе за икономическото благосъстояние на местните общности, ще стимулира местната икономика и ще доведе до по-високи нива на заетост.

Основните дейности по проекта бяха реконструкция на Пантеона на възрожденците в Русе и въвеждане на мултимедия (например 360-градусова мултимедийна презентация) и облагородяване на околностите на крепостта Гюргево и включването й в туристически обиколки. Индикативният бюджет на проекта възлиза на 1 500 000 евро (1 000 000 евро за община Русе и 500 000 евро за община Гюргево), посочи Ана-Мария Мързак.

Третият проект по ИНТЕРРЕГ е „Развитие на река Дунав за по-добра свързаност на еврорегион Русе-Гюргево с паневропейския транспортен коридор №7“. Той беше завършен в края на годината, след 79 месеца и 19 дни, а бюджетът му бе почти 7,5 млн. евро. В рамките на проекта община Гюргево реализира изграждане на кей в сектор от канала Сфънтул Георге (Свети Георги) в близост до естествената връзка с Дунав с цел подобряване на свързаността с паневропейския коридор за воден транспорт, а община Русе рехабилитира кейовете на пътнически терминал Русе център и ги подобри. Специфичните цели на проекта бяха подобряване на вътрешния воден път между Русе и Гюргево и създаване на условия за добра свързаност на региона с ЕС и Азия, отбеляза Ана-Мария Мързак.

Тя съобщи, че по програмата ИНТЕРРЕГ VI-А Румъния-България са подадени два проекта през септември 2023 г., с продължителност 36 месеца и общ бюджет от 3,5 млн. евро всеки. Първият е насочен към засилване на опазването на природата, защитата на биоразнообразието и устойчивото градско развитие в Гюргево и Русе чрез създаване на зелени градски пространства, подобряване на екосистемните услуги и повишаване на обществената осведоменост.

Вторият проект е наречен „Зелена хармония“, като в него водеща е община Ветово, а община Гюргево е партньор. Основната цел на проекта е да се съживят и модернизират градските и крайградските зелени площи във Ветово и Гюргево с цел подобряване на цялостното качество на живот на жителите. Предложението е за създаване на градски парк в община Гюргево и за подобряване на зелената инфраструктура по брега на река Бели Лом в община Ветово.

Всички тези проекти могат да се осъществят само по един начин – чрез сътрудничество, посочи в заключение Ана-Мария Мързак, съветник по въпросите на сътрудничеството в община Гюргево.

bta.bg

Mоже да хареса още