Начало » Активно гражданско участие за повишаване на ролята на общините Сливен и Твърдица за открито и отговорно управление на изпълнението на националните политики за равенство, участие и приобщаване на ромите

Активно гражданско участие за повишаване на ролята на общините Сливен и Твърдица за открито и отговорно управление на изпълнението на националните политики за равенство, участие и приобщаване на ромите

by Toni
0 Коментар

 

 

 

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ стартира реализирането на проект „Изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в общините Сливен и Твърдица – обект на активно гражданско наблюдение и участие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ чиято цел е чрез активно гражданско участие да се повиши ролята на общините-Сливен и Твърдица-за открито и отговорно управление на изпълнението на националните политики за равенство, участие и приобщаване на ромите.

Още през първия месец по проекта беше изготвен дизайн на модел за анализ и оценка на изпълнението на общинските планове на общините Сливен и Твърдица, както и на областния план. Бяха проведени екипни срещи, на които бяха разгледани дизайните за провеждане на контент анализ и таблици за провеждане на медиен мониторинг. Експертите разпределиха конкретни задачи и си поставиха срокове за изпълнението им.

Благодарение на изготвения дизайн екипа по проекта извърши проучване за периода 2019-2021г. като използва методите:

1. Кабинетно проучване на общинските планове по следните ключови въпроси: Взаимовръзки между национални и областни стратегии и тази в съответната община; Процес на създаване на стратегията; Анализ на целите на стратегическото планиране; Цели, мерки/ задачи и очаквани резултати; Мониторинг, оценка и ревизия; Анализ на изпълнението.

2. Медиен мониторинг по следните ключови въпроси: Присъствие на ромското малцинство в медиите; Присъствие в медиите на новини и публикации, свързани с цели и задачи/ мерки, разписани в стратегическия документ на общината.

Проект „Изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в общините Сливен и Твърдица – обект на активно гражданско наблюдение и участие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Mоже да хареса още