Начало » Да се чуе гласът и на ромските деца 

Да се чуе гласът и на ромските деца 

by admin1
0 Коментар

За единадесети пореден път с обща организация между МОН, „Амалипе“ и ЦОИДЕУМ (Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства) на 7-ми април в София беше организирана среща на роми, работещи в сферата на образованието, с представители на МОН.

Традиционно тази среща се провежда по повод 8-ми Април – Международния ден на ромите.

Тази година медиатори, учители и заместник-директори от ромски произход се срещнаха със заместник-министър Мария Гайдарова.

Бяха зададени множество различни въпроси – как да продължи финансирането на медиаторите, възможно ли е и кога тяхната дейност да се включи в списъка с професиите в сферата на образованието, как да се финансира училището така, че ромските деца да не се чувстват пренебрегнати, какъв точно е смисълът учениците от 4 клас да държат национално външно оценяване, и много други.

Заместник – министър Мария Гайдарова отговори веднага на повечето въпроси. Стана ясно, че е планирано във всяко училище да бъде създаден т.н. STEM – център, че финансови средства няма да липсват. Споделено бе намерението на МОН след внимателна преценка да се промени принципът на финансиране на учебните заведения така че, вместо „парите следват ученика“ – да се създаде и приложи принцип „парите  следват постиженията“. Беше предложена възможност допълнителни въпроси да бъдат задавани в писмен вид до 26 април.

Доцент д-р Йосиф Нунев накратко разказа част от трудностите си и успехите в живота си, като с това се опита да насърчи присъстващите роми да продължат своята , по негови думи, възрожденска мисия в полза на ромската общност.

Д-р Лало Каменов, директор на ЦОИДУЕМ, започна своето изказване със стихотворение на Васил Чапразов от последната негова стихосбирка. Той сподели какво е свършил за годината, от която е назначен като директор на центъра, и призова присъстващите да бъдат по-активни, да се възползват от предоставените им възможности.

Деян Колев, председател на фондация „ Амалипе“, разясни и бъдещите планирани действия по отношение на медиаторите по места. Част от мисията на фондацията е да даде силен глас на тези по-малки, но не по-маловажни училища, в които учат ромски деца, и  обикновено никой не ги чува, поясни той.

Присъстващите изразиха множество идеи и предложения за бъдещи дейности. Срещата приключи с неформален разговор по време на мини-коктейл.

Стоян Д. Стоянов – Будаков

9 април 2022, АДД

Mоже да хареса още