Начало » Еврокомисията предупреди България за пет забавени закона

Еврокомисията предупреди България за пет забавени закона

by Toni
0 Коментар

Европейската комисия издаде пет предупреждения за неприлагане на европейското законодателство в България в четвъртък.

Те са свързани с различни области – от рисковете за наводнение и защитата на издаваните шенгенски визи до правата на обвинените и електронното правосъдие.

Три от наказателните процедури са стари и комисията не е доволна от обяснението на властите за причините за забавяне, а две от нарушенията са нови.

Защита на шенгенските визи

Европейската комисия откри наказателна процедура срещу България за това, че не използва системно 2D баркод за защита от фалшификации на издаваните от нея шенгенски визи.

Макар да не е член на Шенген, България получи право да издава такива визи.

През 2020 г. ЕС реши да защити вписванията върху визовия стикер срещу фалшифициране. Крайният срок за въвеждане на отпечатването на 2D баркод на визовите стикери е изтекъл през май 2022 г.

В момента само България, Гърция, Кипър и Литва не поставят защитния знак върху визовите стикери.

Презумпция за невиновност

Нова наказателна процедура започва и за неправилно прилагане в българското законодателство на Директивата относно укрепването на презумпцията за невиновност и правото да присъстваш на процеса в наказателното производство от 2016 г.

Тя е един от шестте европейски законодателни акта, с които ЕС иска да създаде общи минимални стандарти, гарантиращи, че правата на справедлив съдебен процес на заподозрените и обвиняемите лица в наказателното производство са достатъчно защитени в целия ЕС.

Еврокомисията намира, че разпоредбите за публичното позоваване на вина и за защита от нарушения на директивата не са правилно пренесени в българското право. В писмо, изпратено до правителството, се казва, че българското законодателство не предоставя гарантираните от директивата права на незадържаните заподозрени.

Още две наказателни процедури по политиките за правосъдие остават отворени заради неизпълнени ангажименти:

Право на информация

Еврокомисията не е доволна от отговора на правителството по нейно писмо от септември 2021 г., с което тя я информира, че националните мерки не отговарят на Директивата за европейските стандарти по наказателни дела по отношение на правото на достъп до материалите по делото. Комисията пише, че то е от съществено значение за ефективно оспорване на законността на ареста или задържането.

В България комисията освен това отбелязва, че обхватът на приложение на директивата и правото на информация относно правата и разпоредбите за декларацията за правата при задържане все още не са транспонирани правилно.

Електронно правосъдие

България не е изпълнила задължението си да информира Европейската комисия как прилага Директивата за използване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право. Тя е изпратила писмо за проблеми миналия септември и сега дава още два месеца на София за реакция, преди да подаде иск срещу нея в Съда на Европейския съюз.

Директивата изисква от държавите членки да въведат изцяло онлайн процедури за учредяване на определени видове дружества, регистрация на трансгранични клонове и подаване на документи в бизнес регистрите. Тя предвижда и безплатен достъп до бизнес регистрите чрез системата за взаимно свързване на бизнес регистрите.

Управление на водите

През февруари 2023 г. комисията призова София да изпълни задълженията си на член и да приключи прегледа на плановете за управление на речните басейни и за управление на риска от наводнения.

Правителството на Денков приключи общественото обсъждане на плановете до 2027 г. на 10 септември, но те още на са приети.

България трябва да изготви три плана за управление на риска от наводнения за източнобеломорския, черноморския и за западнобеломорския район, които потенциално са застрашени от наводнения, заедно с мерки за предотвратяването им.

Комисията е сигнализирала за забавянето още през февруари 2022 г., като е писала на екоминистерството, че според Директива за наводненията картите на риска е трябвало да бъдат актуализирани до декември 2019 г.

Сега то получава два месеца отсрочка, за да довърши процедурите, в противен случай комисията предупреждава, че може да реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз.

Mоже да хареса още