Начало » Еднократната помощ за ученици се отпуска без удостоверение

Еднократната помощ за ученици се отпуска без удостоверение

by Toni
0 Коментар

Еднократните помощи за ученици, които продължават обучението си във втори, трети и четвърти клас, вече ще се отпускат, без да е необходимо удостоверение, че детето е записано в училище. Решението на Народното събрание е взето по предложение на Министерството на труда и социалната политика.
С промяна в Закона за семейни помощи за деца, приета със Закона за държавния бюджет за 2023 г. се дава възможност служителите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да проверяват по служебен път продължаващите обучението си деца до четвърти клас.
За учениците от първи и осми клас остава изискването да бъде представено удостоверение, че са записани в съответния клас, тъй като за тези класове има предварително класиране и записване. Съгласно Закона за държавния бюджет за 2023 г., размерът на еднократната помощ за ученици за учебната 2023/2024 г. се запазва на 300 лв., които ще бъдат изплатени на два пъти – по 150 лв. за всеки срок. Запазват се размерите и на другите видове семейни помощи, които се определят със Закона за държавния бюджет за 2023 г.
Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, обнародван в бр. 66 на Държавен вестник, се увеличава размерът на обезщетението за гледане на дете на 780 лв. По-високият размер ще се изплаща със задна дата от 1 януари.
Повече информация за предоставяните от Агенцията за социално подпомагане видове помощи и начините за подаване на заявления за тях е публикувана на интернет страницата https://asp.government.bg/, раздел „Социално подпомагане“.

2 август 2023, АДД

Mоже да хареса още