Начало » Заключителна конференция

Заключителна конференция

by Toni
0 Коментар

На 13.12.2023 г. Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ проведе заключителна конференция, на която представи всички продукти и резултати от проект „Изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в общините Сливен и Твърдица – обект на активно гражданско наблюдение и участие“.

Проекта бе с период на изпълнение 16 месеца чиято основната цел бе чрез активно гражданско участие да се повиши ролята на общините – Сливен и Твърдица, за открито и отговорно управление на изпълнението на националните политики за равенство, участие и приобщаване на ромите.

Стела Костова – председател на Сдружението, представи основните резултати постигнати от успешно реализираният проект: Проведено проучване и граждански мониторинг чрез анализ и оценяване изпълнението на общинските планове и областната стратегия за изпълнение на националните стратегии за интегриране на ромите за периода 2019-2021г; Проведена информационна кампания и отправени препоръки до община Сливен, община Твърдица и Областна администрация-Сливен за преформулиране и подобряване на общинските и областни политики за изпълнението на Националната стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030; Създадена гражданска коалиция и осъществена застъпническа кампания в двете общини за включване на препоръките в релевантните документи на общинската и областната администрации за по-качествено изпълнение на политиките за ромско включване.

 

 

 

 

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Mоже да хареса още