Начало » Покана за участие в Заключителна конференция

Покана за участие в Заключителна конференция

by Toni
0 Коментар

 

 

 

 

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ ще проведе на 13 декември 2023г. от 13.30ч в к-с „Национал“ Заключителна конференция по проект  „Изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в общините Сливен и Твърдица – обект на активно гражданско наблюдение и участие“ , BG05SFOP001-2.025-0134-С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален.

Mоже да хареса още