Начало » Информационен ден в Твърдица

Информационен ден в Твърдица

by Toni
0 Коментар

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ проведе информационен ден в гр.Твърдица с цел запознаване с резултатите от реализацията на Дейности 1 и 2.

Дейността се реализира по проект „Изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в общините Сливен и Твърдица – обект на активно гражданско наблюдение и участие“ , BG05SFOP001-2.025-0134-С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

Mоже да хареса още