Начало » Когато става дума за наказания, в България сме обратно на света

Когато става дума за наказания, в България сме обратно на света

В европейските държави се набляга на огромни глоби и дълъг срок на лишаване от шофьорска книжка.

by Toni
0 Коментар

В този случай законодателният промисъл е преценил, че на виновния водач МОЖЕ да му се отнеме автомобила – само, ако съдът прецени

Междувременно в една паралелна вселена законодателите предвиждат:

Чехия: алтернативно до една година лишаване от свобода, парична санкция от 75 евро до 1 350 000 евро или лишаване от право да управлява моторно превозно средство (МПС) от една до десет години (нулев толеранс към шофирането и алкохола)

Германия: алтернативно до една година лишаване от свобода или глоба от 120 евро до 43 200 евро и лишаване от право да управлява МПС от шест месеца до пет години (нулев толеранс за млади водачи, както и за професионални шофьори)

Италия: кумулативно от шест месеца до една година лишаване от свобода, глоба от 1 500 до 6 000 евро и лишаване от право да управлява МПС за срок от една до две години (нулев толеранс за млади водачи, както и за професионални шофьори)

Латвия: алтернативно до една година лишаване от свобода, обществено полезен труд или глоба до 31 00 евро и лишаване от право да управлява МПС за срок до пет години

Холандия: кумулативно до три месеца лишаване от свобода, 6 700 евро глоба и до пет години лишаване от право да управлява МПС

Полша: кумулативно до две години лишаване от свобода, до 360 дневни единици глоба и от една до десет години лишаване от право да управлява МПС (0.2 промила допустима стойност)

Франция: кумулативно до две години лишаване от свобода, 4500 евро глоба и до три години лишаване от право да управлява МПС

Обединеното кралство: алтернативно или кумулативно по преценка на съда до шест месеца лишаване от свобода, без максимален размер на глобата, не по-малко от 12 месеца лишаване от право да управлява МПС

Забелязвате ли законодателния подход? Във всички дадени примери се наблюдава:

1. относително кратък срок на лишаването от свобода
2. огромен размер на глобата
3. относително дълъг срок на лишаването от право да управлява МПС (с някои изключения).

В България сме, както винаги, наобратно. Нашето законодателство предвижда относително висок срок на лишаването от свобода (от една до три години), смешен размер на глобата (от двеста до хиляда лева) и относително дълъг срок за лишаване от право да управлява МПС (този срок не може да надвишава определеното наказание лишаване от свобода с повече от три години).

Силвия Петкова                                           Силвия Петкова

Mоже да хареса още