Начало » Необходимо е Второ ромско десетилетие

Необходимо е Второ ромско десетилетие

by admin1
0 Коментар

Мисля, че беше полезно Десетилетието на ромите, доколкото имаше политическа воля
в нашите страни. И повече от това. Ромите имат спешна нужда от Десетилетие, което да
не спира. Необходимо е Второ ромско десетилетие.
Няма социална промяна, която да се постигне за 10 години. Процесите на развитие на
общественото съзнание са дълги, а процесите на социална промяна са още по-дълги и
често са обратими, когато намерението за промяна бъде изоставено.
Но какво ще бъде второто десетилетие? Къде ще ни отведе това пътуване?
Говорейки за началото на интеграцията на Европейската общност, Жан Моне, един от
„бащите на Европа“, казва, че ако той отново стартира европейската интеграция, вместо
с икономиката, „следващият път ще започне с културата“. Вторият преход, второто
ромско десетилетие, за което трябва да се борим, трябва да бъде социално-културно.
Осман Балич,
г. Ниш
9 април 2022, АДД

Mоже да хареса още