Начало » Нови възможности за развитие на предприятията на социалната и солидарната икономика

Нови възможности за развитие на предприятията на социалната и солидарната икономика

Нови възможности за развитие на предприятията на социалната и солидарната икономика

by Toni
0 Коментар

Възможностите за развитие на предприятията на социалната и солидарната икономика, както и мерките на Агенцията за хората с увреждания за стимулиране на предприемачеството и заетостта сред хората с намалена работоспособност, представи министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова по време на работно посещение във Варна. „Близо 70 млн. лв. ще бъдат инвестирани в сектора на социалната и солидарна икономика през следващите години по Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)“, подчерта тя.

Варна е един от шестте града, избрани в тях да бъдат ситуирани т.нар. фокус точки по проект „Развитие на социалната икономика“, за който по НПВУ са предвидени около 27 млн. лв. Другите градове са Пловдив, Ловеч, Бургас, Благоевград и Габрово. Основната цел на фокус-точките е да насърчи дигитализацията на работните процеси в социалните предприятия, да повиши тяхната видимост и конкурентоспособност.

При подготовката на Бюджет 2024 ще бъде предвидено увеличение на заплатите на социалните работници подчерта министър Шалапатова, „Ще подготвим и Стратегия за управление и развитие на човешките ресурси в социалната сфера, която ще включва стандарти за компетенциите и образованието на социалните работници, условията на труд, заплащането и качеството на социалната работа“, каза тя.

По-късно през деня министър Шалапатова се запозна с дейността на Центъра за защитена заетост – Бистро „Академика“, в който работят 15 младежи с множествени увреждания. Тя посети и един от последните четири дома за медико-социални грижи за деца, който все още не е закрит. В него грижа се полага за около 60 деца, всички със сериозни здравословни проблеми.

11 август 2023, АДД

Mоже да хареса още