Начало » НСИ: Доверието на потребителите през юли се увеличава

НСИ: Доверието на потребителите през юли се увеличава

by Toni
0 Коментар

Oбщият показател на доверие на потребителите през юли 2023 г. се увеличава с 3.2 пункта спрямо априлското си равнище (от -28.7% на -25.5%), което се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското населението.

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца бележи леко подобрение, в резултат на което балансовият показател се покачва с 3.9 пункта (от -63.4 на -59.5). Очакванията на живеещите в градовете остават благоприятни за разлика от населението в селата, което е малко по-песимистично настроено в сравнение с предходното наблюдение.

Оценките на потребителите за финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца, са по-позитивни спрямо три месеца по-рано.

Потребителите продължават да смятат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо в сравнение с оценките, регистрирани през април. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към по-умерените мнения (понижение на балансовия показател с 1.3 пункта от 14.7 на 13.4).

Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голяма част от потребителите като неблагоприятна за спестяване, а и очакванията им относно възможността да спестяват през следващите дванадесет месеца се влошават.

Последната анкета отчита лек спад на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба1, като и намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца са по-резервирани.

dariknews.bg

Mоже да хареса още