Начало » Общински имоти са изоставени във Варна от години, някои – в частна полза

Общински имоти са изоставени във Варна от години, някои – в частна полза

Част от дванайсетте постройки в бившия военен имот от над 54 дка, предоставен за управление на община Варна през 2016 г.

by admin1
0 Коментар

Tочно седем години. Или почти два мандата.

Това е периодът (след ноември 2016 г.), в който бившият кмет на Варна Иван Портних не е направил нищо за поддръжката или използването на държавен имот от близо 54.2 хил. кв.м и 12 масивни сгради. Правото на собственост върху терена в един от най-динамично развиващите се райони на Варна е било прехвърлено от Министерството на отбраната. Това се разбира от документи, предоставени на „Дневник“ от служител във варненската областна администрация, пожелал анонимност. След като в продължение на пет години имотът е бил занемарен, през 2021 г. държавата го е поискала обратно, но Портних не го е върнал.

Това не е и единственият имот, за който може да се каже, че е изоставен. Поне още пет държавни имота са станали жертва на безстопанственост от общината или областната администрация, като част от тях се използват безвъзмездно в частна полза – например за паркиране.

До разформироването на някогашните Строителни войски имотът, в който се намират и 12 сгради, построени през 1980 г. с цялата прилежаща инфраструктура, е бил използван като модерна за времето си военна база. По-късно, след отпадането на предназначението му, е бил разработен идеен проект за превръщането му в жилищен комплекс за настаняване на военнослужещи от Военноморските сили във Варна. Заради прехвърлянето на имота в собственост на община Варна обаче този проект е пропаднал. Така се е стигнало до моментното състояние – разрушени огради и ограбени сгради, доведени до функционална негодност.

Всички постройки са с нарушена хидроизолация на покривите, изпадали вътрешни и външни мазилки, пропуквания по конструкциите им, липсващи вътрешни кабелни инсталации и т.н., гласят констатации от оглед, извършен преди седмици. За да бъдат предотвратени още щети, подаването на вода към имота е било прекратено.

Теренът от 54.2 хил. кв.м и 12 сгради с обща застроена площ, надхвърляща 5250 кв.м, е бил частна държавна собственост до 16 ноември 2016 г. По това време министър на отбраната е Николай Ненчев (БЗНС) във втория кабинет „Борисов“, а бившият кмет на Варна – в първия си пълен мандат, спечелен през 2015 г.

Сградите в имота са с масивна конструкция, електрозахранването в района е ставало през трафопост, който и досега се намира в една от тях, в целия район е изградена пътна инфраструктура от асфалт и бетон, гласи още докладът, изготвен след огледа. Към момента на предаването му на община Варна имотът е бил осигурен с физическа охрана, която по-късно, след смяната на собствеността му, явно се е оказала неефективна

Въпреки че не е предприела никакви действия за оползотворяването на имота, който на практика й е бил дарен от държавата, през всичките седем години, в които е била собственик на въпросния терен с 12 сгради, администрацията на бившия варненски кмет Иван Портних е правила разходи за плащането на данъци за недвижимата си собственост, както и за нейната охрана, без да извършва в нея каквато и да било дейност, която да оправдава разхода на публични средства.

Проверка в нормативните документи за отдаване на държавна собственост под наем показва, че в момента първоначалната месечна наемна цена на аналогични като разположение държавни терени започва от 300 лв. без ДДС на кв.м.

Едно от обясненията за очевидната безстопанственост на администрацията, оглавявана от Портних, вероятно е фактът, че той е бил прехвърлен на община Варна за благоустрояване и за да бъде в помощ при реализацията на социалната й програма. Специална защитна клауза в договора за прехвърляне на собствеността забранява извършването на търговска дейност, както и разпоредителни сделки, публично-частни партньорства или отдаването под наем на терена и сградите с търговска цел.

Освен това при подобен род прехвърляния на собственост получателят е длъжен да реализира проектите си в рамките на пет години след получаване на държавния имот.

За терена и сградите в бившето военно поделение на Строителни войски във Варна този срок е изтекъл на 16 ноември 2021 г. Тогава от Министерството на регионалното развитие и благоустройството са изпратили до Иван Портних писмо с покана имотът да бъде върнат на държавата. До края на мандата му обаче нищо не се е случило, а това на практика е нарушение на Закона за държавната собственост.

По информация на „Дневник“ почти по същото време, в което в администрацията на бившия варненски кмет е пристигнало писмото от регионалното министерство, самият той е изпратил до тогавашния областен управител Марио Смърков искане, според което от договора за прехвърляне на собствеността на имота е трябвало да отпадне защитната клауза, забраняваща развиването на търговска дейност в него. На това искане е постановен отказ, заради който Портних вероятно отново е загубил интерес към терена.

„Дневник“ изпрати до пресцентровете на община Варна въпроси, свързани с размера на направените разходи, както и за страните по договора за охрана на имота. Тази информация ще бъде публикувана веднага след като бъде получена.

Въпросният имот е един от общо 78, които по различни причини са били предоставени на администрацията на Иван Портних за управление. Това показаха документи и кореспонденция, които „Дневник“ получи още през април т.г. по Закона за достъп до обществена информация.

Междувременно в началото на годината във варненската областна администрация е било изпратено постановление на Окръжната прокуратура в града, с което е било разпоредено да бъде извършена проверка на всички държавни имоти, предоставени за управление на община Варна, и да се предприемат действия за предотвратяване на възможността те да бъдат придобити по давност от незаконни частни ползватели.

За „Дневник“ от прокуратурата съобщиха, че с постановление от 8 февруари т.г. действително е било изискано от областния управител да извърши проверка на всички имоти, предоставени за управление на община Варна с договор от 17 август 2016 г., както и да предприеме при необходимост действия относно предотвратяване на вероятността тези имоти да бъдат придобити по давност от частни лица.

Областният управител е извършил указаната проверка и на 15 февруари т.г. е отговорил на варненската Окръжна прокуратура, че е поискал е община Варна да извърши на свой ред проверка за два от имотите, за които е било образувано досъдебно производство, което продължава и в момента.

Справката, получена от „Дневник“, съдържа конкретна информация за пет държавни имота край Варна, три от които – отдадени за управление на администрацията на Иван Портних. Останалите е трябвало да бъдат стопанисвани от областната администрация.

Всички пет имота обаче са станали жертва на видима безстопанственост. В продължение на години те са били и продължават да бъдат ползвани безвъзмездно в частна полза.

Опитите на държавата да защити собствеността си и публичния интерес са започнали едва след парламентарните избори през пролетта на 2021 г., показват още получените документи.

Два от въпросните имоти се намират в северната част на курорта Св. св. Константин и Елена, между плажа „Кабакум“ и ваканционния комплекс „Порт палас“. Други два – в района на рибарското пристанище „Траката“, а един е в Морската градина на Варна.

Двата държавни имота в близост до комплекса „Порт палас“ са с обща площ около 13 дка и от години са приобщени към него. Единият е превърнат в асфалтирана алея, водеща към сграда с луксозни жилища, а вторият заедно с прилежащата му буна (брегозащитно съоръжение) се използва като паркинг и е превърнат в част от яхтената марина на комплекса.

Достъпът до двата имота е ограничен от контролно-пропускателен пункт (КПП) и автоматични метални врати.

През тях се допускат да преминат само пешеходци и леки коли на собственици или наематели на луксозните апартаменти в „Порт палас“. Справка в Търговския регистър показва, че собственик на сградата, към която са приобщени двата имота, е кипърското офшорно дружество „Самадера холдингс лимитид“.

Според писмо на бившия варненски областен управител Марио Смърков от края на януари т.г. по сигнал за възпрепятстван достъп до двата държавни имота е била извършена проверка. Тя е показала, че от 2016 г. те са публична държавна собственост и са с предоставени права за управление именно на областния управител. Въпреки това до 2021 г. от предшественика на Смърков Стоян Пасев (ГЕРБ) не са били предприети никакви действия за защита на публичната собственост и държавния интерес.

Самият Смърков е назначен през май 2021 г., като наследи на поста Стоян Пасев (ГЕРБ) и е областен управител до 24 февруари 2022 г. Той беше заменен от Благомир Коцев („Продължаваме промяната“) и след това се върна на поста през август 2022 г.

Информацията, предоставена на „Дневник“ по Закона за достъп до информация показва, че сред имотите, проверени в края на август 2022 г. от областната администрация, изключителна държавна собственост са и два в местността Старите лозя до правителствената резиденция „Евксиноград“. Върху терените са разположени две заведения за хранене, едно от които е част от известна верига рибни ресторанти.

Друга част от държавните имоти са превърнати в паркинги за клиентите им. За ползването на нито един от въпросните терени обаче държавата не получава наем, тъй като никога не е сключвала договор за отдаването им.

Петият имот, публична държавна собственост, отдаден за стопанисване на община Варна и фактически присвоен в частна полза, се намира на територията на Морската градина. Става дума за терен от близо 1.5 дка в северната част на парка (т.нар. местност Салтанат). В средата на юни м.г. тогавашният областен управител на Варненска област Благомир Коцев (сега вече кмет на града) пише писмо до началника на РДНСК – Варна, кмета на града Иван Портних и този на район „Приморски“ Петя Проданова и ги информира, че върху въпросния терен незаконно е изградена масивна ограда, обслужваща съседните имоти.

Те са собственост на компаниите „Хидрострой“ и „Мавели“. Част от имота е асфалтиран и се ползва за маневриране и паркиране на автомобилите на собственици на жилищната сграда, построена в непосредствено съседство.

Сигналът, подаден от Коцев, обаче остава без реални действия от страна на администрацията на Иван Портинх, като се изключи активната и, общо взето, безрезултатна кореспонденция, която тя е водила по случая.

Mоже да хареса още