Начало » ППМГ СЛИВЕН ЩЕ РЕМОНТИРА СТАРАТА СГРАДА НА ГИМНАЗИЯТА

ППМГ СЛИВЕН ЩЕ РЕМОНТИРА СТАРАТА СГРАДА НА ГИМНАЗИЯТА

by Toni
0 Коментар

Проект за близо 3 000 000 лв. спечели ППМГ „Добри Чинтулов“ в средата на м. март т. г. по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027 г. на Министерството на образованието и науката. Със средствата по този проект се предвижда ремонт на старата сграда на гимназията, като в проектното предложение са включени три основни дейности. Първата е свързана с конструктивно укрепване на сградата, която е строена в периода 1892-95 г. и е недвижимо културно наследство. Втората дейност предвижда усвояване на подпокривното пространство и изграждане на учебни зали, които да увеличат обема на физическата среда в гимназията и да позволят преминаване към едносменен режим на обучение. Третата дейност включва надграждане на топлата връзка между старата и новата сграда с цел да се облекчи трафикът между двата корпуса.

Гимназията кандидатства като бенефициент по проекта. Проектното предложение бе изготвено от екип на училището и бе съгласувано с кмета на Община Сливен г-н Стефан Радев. Ръководството и екипът благодарят на всички специалисти, които съдействаха за подготовката на проектната документация: на арх. Павлин Павлов за архитектурното заснемане, на КОНСУЛТ ГРУП 2008 с управител инж. Катя Семерджиева – за конструктивното обследване, на ТЕРМОЕКСПЕРТ ЕООД и на инж. Петя Каравелова – за енергийното обследване, на арх. Петко Любенов, инж. Георги Димитров, инж. Стоил Стоилов, инж. Николай Колев, инж. Иван Димитров, инж. Иван Бозуков, д-р Виолета Узунова – за изготвянето на техническия паспорт. Благодарност и към инж. Иван Манчев – за помощта при изготвянето на проектното предложение и за актуализацията на количествено-стойностната сметка, към арх. Виктор Дойчинов и към Отдел „Общинска собственост“ на Община Сливен – за своевременната компетентна реакция при всеки възникнал проблем. Благодарност и на арх. Мария Каразлатева – за консултантската помощ при съгласуването на проектната документация в НИНКН.

„Винаги сме намирали съдействие за проектите и идеите, които реализираме“, допълва директорът на гимназията М. Милева. „При реализацията на предишни проекти сме разчитали на съпричастността на народните представители г-жа Десислава Танева и г-жа Мария Белова, възпитаници на гимназията. За настоящия проект получихме подкрепа и благодарим за това на народния представител г-жа Татяна Султанова, също възпитаник на гимназия „Добри Чинтулов“.

Реализацията на проекта трябва да приключи до края на 2027 г.

Mоже да хареса още