Начало » Тайните на Черно море – някогашно сладководно езеро и люлка на суперцивилизацията

Тайните на Черно море – някогашно сладководно езеро и люлка на суперцивилизацията

by admin1
0 Коментар

Хипотезата, че Библейският потоп се е случил в Черно море има много привърженици по света

Преди около 10 000 години, по време на последната ледникова епоха, голяма част от Северна Европа е била покрита от огромен ледник. Планински вериги като Алпите и Пиренеите са били покрити с ледникови „шапки“.

Тогава, в резултат от разширяване или свиване на ледената покривка, са се наблюдавали резки измествания на климатичните зони. Вследствие на топенето на километричните ледници, огромни водни маси се изливат в Световния океан и променят тотално облика на Земята. Отговорът на това по какъв начин тези събития засягат нашия регион, в момента лежат на дъното на Черно море.

Солена вода от Средиземно море превръща езерото в море

Черно море е било сладководно езеро с долина, за която се предполага, че била обитавана от развити за тази епоха селища. Значителни количества солена вода oт Мраморно море през Босфора навлизат в тогавашното езеро, с което бреговата линия започва да се увеличава. Други природни явления (като земетресение например) също спомагат за промените в региона. Смята се, че тази екологична катастрофа принуждава обитателите на потъващите във вода плодородни земи да мигрират.

„В ИО-БАН (Институт по океанология към БАН) разполагаме с достатъчно данни, които подкрепят идеята за внезапно заливане на съвременния континентален шелф с по-солени средиземноморски води“, коментира за Vesti.bg доц. д-р Преслав Пеев, ръководител на секция „Морска геология и археология“ в ИО – БАН.

„На съвременни дълбочини от 90 до 115 метра има запазени следи от древното Черно море, което всъщност тогава е представлявало сладководно или много слабосолено езеро. Великолепната запазеност на тези брегови форми – плажове, дюни, пясъчни валове и пр., свидетелстват, че заливането им е станало относително бързо и в кратки срокове (в геологически смисъл) са излезли извън въздействието на вълните“ допълва още доц. Пеев.

Поради своята изолираност Черно море е привлекателен обект за изследване от български и международни учени. Сероводородната зона „консервира“ древните останки, което също благоприятства за повече изследвания на дъното. При различните обследвания на морското дъно, освен запазените подводни брегове, са намерени също черупчести сладководни видове, които не могат да бъдат открити в солени води – още едно доказателство за промените, настъпили в морето.

Екологична катастрофа или поетапно наводнение

Една от големите дискусии по темата е кога и колко бързо се е случило осоляването на тогавашното сладководно езеро. „Основният въпрос е кога се е случило събитието и колко време е продължило“, казва доц. Пеев. В някои източници се посочва, че потопът се е случил преди 7600 години, но се срещат и по-ранни, и късни периоди.

Научната общност дискутира и по друг важен въпрос, а именно мащаба на събитието. Според някои изследователи количествата вода, които се изливат в Черно море, са катастрофални – като цунами, а според други заливането се е случило постепенно в продължение на години.

Геолози от САЩ, които също имат интерес към изучаването на Черно море, представят различно заключение и относно вдигането на водното ниво. Според западните изследователи то се е вдигнало с едва 10 м, а не с 60 м, както смятат българските учени.

Древна суперкултура Варна

Според българските учени именно наличието на древна брегова линия навътре в морето е причина да се смята, че на дъното на Черно море се крият останки от древни селища.

С нахлуването на огромното количество вода хора от селищата, разположени на самия бряг на езерото, започват да мигрират в две посоки. Една част от тях се отравя на юг към Месопотамия, а другата на запад към Европа. Смята се дори, че след миграцията на тази процъфтяваща цивилизация се раждат други древни култури.

Безспорно доказателство за развита култура, живяла по тези земи преди хилядолетия, е „сензационна находка“ край Варна (както се изразяват самите археолози). През 1972 г. при прокопаване на канал близо до пристанището е открит халколитен некропол с почти 300 гроба и най-старото обработено златно съкровище, намирано в Европа. То е датирано от края на 5 хил. преди Хр.

Смята се, че това древно и богато гробище е на цивилизацията, обитавала сегашното дъно на Черно море – т. нар. Култура Варна. Според доц. Пеев обаче до този момент няма никакви следи от човешко присъствие на черноморския шелф, т.е. не са открити доказателства за съществуването на древни селища на дъното на морето.

Библейският потоп се е случил в Черно море?

Едно интересно и смело предположение се прокрадва из всички научни факти и то е, че големият потоп, описан в Библията се е случил в Черно море. „Ноевият потоп в Черно море е интригуваща тема, но няма как да бъде обвързано библейското събитие с черноморския регион“, категоричен е доц. Пеев.

Старият завет разказва как Господ се разкаял за създаването на човеците, заради злите им деяния и поискал да ги „изтреби“. Затова излял дъжд на земята, който продължил четиридесет дена и четиридесет нощи. Планините били покрити с вода, а „всичко на сушата, що имаше дихание за живот в ноздрите си, умря“. Само Ной и прибраните от него в спасителния ковчег, били спасени.

Научната теория за възникването на човечеството и хронологията от Светото писание не съвпадат и дори се разминават с няколко хиляди години. Въпреки скептицизма в България обаче хипотезата, че Библейският потоп се е случил в Черно море има и много привърженици, включително в Европа, Америка и Австралия.

Мирела Величкова

vesti.bg

Mоже да хареса още