Начало » Фокус група в гр.Твърдица

Фокус група в гр.Твърдица

by Toni
0 Коментар

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ съвместно с партньора-„Център за обучение и услуги“ проведе фокус-група с представители на общинската администрация в гр.Твърдица, образователни и здравни медиатори, представители на неправителствени организации във връзка с извършване на анализ и оценка на съществуващите общински и областния планове за изпълнението на общинския план за интегриране на ромите в Твърдица.

 

 

 

 

 

 

Дейността се реализира по проект „Изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в общините Сливен и Твърдица – обект на активно гражданско наблюдение и участие“ , BG05SFOP001-2.025-0134-С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

 

 

Mоже да хареса още