Начало » Работни срещи с местни и държавни администрации

Работни срещи с местни и държавни администрации

by Toni
0 Коментар

През месец май 2023 Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ съвместно с партньора-„Център за обучение и услуги“ проведе 4 работни срещи с членове на общинските и областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси на Сливен и Твърдица, на които представи препоръки към процеса за формиране, осъществяване и мониторинг на политики за ромско включване. Участие в срещите взеха експерти по етническите и интеграционни въпроси в общинските и областната администрации, представители на различни държавни институции, членове на областния съвет. Участниците в срещите оправиха коментари относно така предложените препоръки.

Дейността се реализира по проект „Изпълнението на националните политики за равенство, приобщаване и участие на ромите в общините Сливен и Твърдица – обект на активно гражданско наблюдение и участие“ , BG05SFOP001-2.025-0134-С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“.

Mоже да хареса още