Начало » 88 на сто от българите вярват, че корупцията е широко разпространена в страната

88 на сто от българите вярват, че корупцията е широко разпространена в страната

by Toni
0 Коментар

За сравнение в ЕС 65 на сто намират корупцията за широко разпространена

Допитване, представено в сряда от Европейската комисия, сочи, че според 88 на сто от българите корупцията е широко разпространена, според осем процента е “рядко разпространена”, а едва според един процент – “не съществува”.

За сравнение в ЕС 65 на сто намират корупцията за широко разпространена, за 30 на сто е рядко разпространена и липсват отговори, че корупция няма.

Близо половината българи (48 на сто) са на мнение, че уличените в дребна корупция получават “подходящи” наказания. Едва 11 на сто са на същото мнение за уличените в корупция на високо равнище.

Според 15 на сто от сънародниците ни мерките срещу корупцията се прилагат безпристрастно и без скрити мотиви.

Мнозинството от 76 на сто от българите не очакват уличените в корупция да бъдат обвинени и изправени на съд. Общо 65 на сто не очакват тези случаи да бъдат докладвани от полицията или прокуратурата. Цели 84 на сто не очакват тези случаи да доведат до налагани на глоби или присъди със затвор.

Европейската комисия публикува и четвъртия си годишен доклад относно върховенството на закона,
като оцени актуалното положение във връзка с върховенството на закона във всяка държава членка.

Въпреки че в някои държави — членки на ЕС, продължават да съществуват опасения относно върховенството на закона, докладът се е превърнал в основна движеща сила за промяна и положителни реформи. Всъщност, средно за всички държави членки, 65 % от миналогодишните препоръки са изцяло или частично изпълнени. Това показва, че се полагат значителни усилия за последващи действия във връзка с препоръките от предходната година.

Днешният пакет включва съобщение, в което се прави преглед на положението в ЕС като цяло, и 27 глави по държави, в които се разглеждат значимите промени във всяка държава членка от юли 2022 г. насам. В доклада е включена оценка на препоръките от миналата година и отново са предоставени конкретни препоръки към държавите членки.

Докладът обхваща четири стълба: национални правосъдни системи, уредби за борба с корупцията, медиен плурализъм и други механизми за взаимозависимост и взаимоограничаване на институциите.

 

bgvoice.com/

Mоже да хареса още