Начало » Асен Василев очаква стотици милиони лева от проверка на концесионерите на кариери

Асен Василев очаква стотици милиони лева от проверка на концесионерите на кариери

by Toni
0 Коментар

Поне 200-300 млн. лв. ще влязат в държавния бюджет от несъбрани приходи от концесионери на кариери за добив на подземни богатства и инертни материали. Секторната проверка вече е започнала, съобщи министърът на финансите Асен Василев на правителственото заседание на 9 август, се вижда от неговата стенограма.

Проверяващите ще правят сравнение между данни от измервания на скалната маса, направени преди десетина години, и нови, направени сега. „Имаме индикации, че

има сериозни добиви, които не са отчетени,

и съответно нито са платени концесионни такси, нито е платен ДДС, нито е деклариран приход, данък печалба и така нататък. Там говорим за очакван ефект между 200 и 300 милиона лева“, казва Василев.

Министърът на енергетиката Румен Радев добавя, че в годините назад контрол е осъществяван само на големите компании за добив на метални изкопаеми, защото са „най-лесните“, докато „много свенливо се гледа на проверките, особено в строителния сектор“.

„При този бум на строителния бранш, инфраструктура, битово потребление ние да отчитаме такива резултати е абсурдно“, посочи той.

По думите на Радев планът за проверки в сектора, изготвен в министерството, обхваща по-малко от 30 обекта годишно. Допуска, че в миналото договорите са сключвани без да се планират постъпления от тях. „Това някога е обмислено, не е било бюджетирано, това е много елегантен начин като се каже, че няма да е бюджетирано, да не се изпълни и съответно не е изпълнено“, казва енергийният министър. Припомня, че преди повече от 8 г. е имало „инициатива за качествено оцифряване на добивите на по-едрите кариери с облитане с дронове, изготвяне на цифрови модели с наслояване и напластяване на реалните добиви“, но „за нещастие“ тя е била прекратена.

Министърът на енергетиката разказва случаи от практиката на проверки в миналото, при които при заловен на място камион, просевна инсталация, натрупан материал и хора на място фактите, установени от полицията, се отхвърлят от съда. Не се установява незаконна дейност, а обясненията са, че работниците „били почиствали двора“ или се дават други оправдания.

„За нещастие или за щастие установявам вече, че в Министерство на енергетиката работим по изключително прозрачен начин. Акт, който подписвам, в рамките на минути вече е известен в България, дори получавам и реплики в тази връзка, означава, че добре работим, прозрачно“, иронизира министърът изтичането на вътрешна информация и предупреждава, че „може би този елемент на прозрачност в някои от тези проверки е добре да бъде осмислен“.

Премиерът Николай Денков обобщава: „Ясно защо някои среди имат притеснения от наличието на един финансов министър, който е готов да стартира

контролни механизми, които са приспани години наред

по разбираеми причини, но това е начинът да има достатъчно приходи и да се възстанови чувството за справедливост“. Предупреждава обаче „да се действа внимателно, да не се създаде усещане за репресия, за да може от една страна да се раздвижат социалните системи и от друга страна да има равноправна бизнес среда за всеки един участник“.

По данни от Националния концесионен регистър действащите концесии за добив на подземни богатства са 550. Последният приет и публикуван доклад на Координационния съвет по концесиите е за 2021 г., а е приет през есента на 2022 г. От текста се разбира, че в последните години събирането на данни за изпълнението на концесионните договори изостава и публикуването им става със закъснение от около две години.

Секторът е само един от многото, набелязани за проверки от Националната агенция за приходите, които ще вървят съвместно с администрациите на министерства и други контролни органи., се разбира от думите на финансовия министър. „Имаме сектор по сектор, като си говорим за събираемост, това не е нещо магическо, просто се пускат контролни механизми в определени сектори. Някои неща, които години наред не са били контролирани, започват да бъдат контролирани и съответно да се изсветляват доходите“, казва Василев пред министрите.

Темата за проверките е повдигната при обсъждането на касовото изпълнение на държавния бюджет. Василев казва, че очаква и през август , и през септември бюджетът да продължи да формира излишък, а „когато дойдат големите капиталови разходи октомври, ноември, декември да тръгнем обратно към дефицит“, който според Закона за бюджета е ограничен до 3 на сто от БВП. „Събираемостта на данъците се вдига драматично през последните два месеца и очакваме да продължим в тази посока, като когато влязат в пълна сила и мерките по събираемост в бюджета, което най-вероятно ще бъде в края на септември, октомври“, заявява министърът на финансите.

euractiv.bg

Mоже да хареса още