Начало » Из Дневника на Мартин Заимов

Из Дневника на Мартин Заимов

by Toni
0 Коментар

Разговори край Стария бряст  05. 06. 24

Стратегическа цел на ”Зелено движение” е всички хора да могат да се придвижват лесно и достъпно с приоритет за чистия обществен и релсов транспорт, за велосипедните и споделените превозни средства.

*Мобилността е от решаващо значение както за отделния човек, така и за икономическия просперитет на всяка общност, регион или държава.

*Справедлива мобилност за всички.

*Свързване на Европа в инфраструктурен съюз.

*Отчетливи национални приоритети в областта на транспорта.

*Региони на равенство и качество на живот.

 

Днес бях в НАДЕЖДА – Сливен 05. 06. 2024

Правата на децата са европейски и национален приоритет. В България все още няма приета Национална стратегия за детето след блокирането й през 2019 г. от мощна дезинформационна кампания, поради което няма структурирани детски политики и  визия за тяхното развитие .”Зелено движение” ще работи за подновяване на междуинституционалния и обществен дебат за  спешно приемане на актуализиран вариант на стратегията.

Убедени сме, че всички деца трябва да имат равни възможности от самото начало. Тревожен е фактът, че 36,2% от децата в България – около 400 000 , са изложени на риск от бедност или социално изключване, т.е. всяко трето дете. През 2021 г. бе създаден Европейският  детски гаранционен фонд, чиято цел е осигуряване на необходимите инвестиции всички деца в страните членки на ЕС да имат гарантиран достъп до висококачествени грижи, образование, здравословно хранене, подходящи жилища и здравеопазване. Ще работим за осъществяване на Националния план за изпълнение на Европейската детска гаранция, приет от Министерския съвет през 2022 г. Основни целеви групи в него са децата, изложени на риск от бедност и социално изключване.

 Из Предизборната програма на Зелено движение

Толкова деца на едно място, освен в училище, скоро не бях виждал.

– Чичо, ти откъде си?

– Оттук.

– Ами, не си оттук, откъде си, мязаш на учител.

– Не съм учител, от София съм.

– Къде е София?

– Далеч, на 300 километра от квартала.

– Много далеч, ами ти с колелото ли доди?

– Да.

– Амии, не може с колелото да дойдеш до махлата, сигурно от пазара идваш, ай чао! Пак ще додиш ли?

– Чао!

 

Mоже да хареса още