Начало » Културни хоризонти

Културни хоризонти

by Toni
0 Коментар

Сдружение „Ромска академия за култура и образование“ успешно реализира проект „Културни хоризонти“, финансиран от Национален фонд „Култура“ . В рамките на 12 месеца творческия екип насочи усилията си в разработване и пробация на Стратегия за повишаване на капацитета на РАКО за организиране на събития и привличане на публики, както и нейната актуализация след провеждането на литературно-музикален концерт.

Чрез проведените дейности творческия екип повиши своя капацитет за организиране на събития и привличане на широк кръг публики за осъществяване на активна дейност за обръщане на ромската общност към своите корени, към фолклора, историята и ромската култура; популяризиране на високите постижения на ромите в областта на културата, изкуството и науката. Проведеното събитие – литературно-музикален концерт „Културни хоризонти“ и неговото излъчване в дигиталното пространство успя да привлече нови публики, както и повиши достъпа до култура и изкуство в малките населени места.

Финансовата подкрепа в размер на 65000лв е предоставена от Национален фонд „Култура”.

Mоже да хареса още